Máte plán zákaznických služeb elektronického obchodu na svátky?

By | August 23, 2023

Vánoční nákupní sezóna se rychle blíží. Pokud provozujete elektronický obchod, toto roční období bude pravděpodobně představovat velkou část vašich zisků. Nyní je tedy čas, abyste se ujistili, že jsou vaše webové stránky připraveny poskytovat vynikající služby zákazníkům během prázdnin. Zde přichází na řadu plán zákaznických služeb elektronického obchodu.

Co je plán služeb zákazníkům elektronického obchodu?

Plán péče o zákazníky elektronického obchodu je komplexní strategie, která popisuje, jak budou online podniky poskytovat podporu, pomoc a služby svým zákazníkům. V oblasti elektronického obchodování, kde chybí osobní interakce, může silný plán zákaznických služeb významně změnit nákupní zkušenost zákazníka. Plán funguje jako vodítko, které zajistí, že se zákazníci budou cítit ceněni, vyslyšeni a spokojeni s úrovní služeb, které dostávají.

Efektivní plán zákaznických služeb elektronického obchodu se zaměřuje na to, aby byl proces online nakupování co nejbezbolestnější a zároveň zajistil rychlé a efektivní vyřešení jakýchkoli problémů nebo obav, s nimiž se zákazníci mohou setkat. Tento plán, který může být jak reaktivní, tak proaktivní, pokrývá několik aspektů cesty zákazníka, od počátečních dotazů na produkt až po poprodejní podporu.

Některé klíčové součásti plánu služeb zákazníkům elektronického obchodu zahrnují:

 • Přístupnost: Zajištění toho, že zákazníci mohou snadno kontaktovat firmu prostřednictvím různých kanálů, jako je chat, e-mail, telefon nebo sociální média.
 • schopnost reagovat: Vytvořte systém, který umožňuje včasné reakce na dotazy a stížnosti zákazníků.
 • zkušený tým: Vyškolte zástupce zákaznických služeb o produktech, službách a zásadách společnosti, abyste zajistili, že mohou poskytovat přesné a užitečné informace.
 • Vrácení zboží a vrácení peněz: Vytvořte jasné a spravedlivé zásady týkající se vracení produktů a refundací, které zákazníkům usnadní pochopení a následnou kontrolu.
 • mechanismus zpětné vazby: Nastavte systémy pro shromažďování a analýzu zpětné vazby od zákazníků za účelem neustálého zlepšování služeb.
 • proaktivní podporu: Nabízí řešení a pomoc zákazníkům dříve, než se setkají s problémy, jako jsou často kladené otázky, návody nebo videa s návody.
 • Personalizace: Využití zákaznických dat a analýz k poskytování personalizovaných služeb, doporučení a zkušeností.
 • eskalační procedury: Mějte jasný postup pro eskalaci a řešení složitějších zákaznických problémů nebo stížností.

Začlenění těchto komponent do plánu zákaznických služeb elektronického obchodu nejen zajišťuje spokojenost zákazníků, ale také podporuje důvěru a loajalitu. V době, kdy je online maloobchodní konkurence nelítostná, může poskytování výjimečných zákaznických služeb odlišit firmu a významně přispět k jejímu růstu a úspěchu.

Výhody plánu zákaznických služeb elektronického obchodu

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

V dynamickém světě online maloobchodu není efektivní plán zákaznických služeb pro e-commerce jen cool – je to klíčová součást úspěchu. Přijetí komplexní strategie zákaznických služeb může významně ovlivnit celkový výkon a vnímání eCommerce podnikání. Proaktivním přístupem k interakcím se zákazníky a řešení problémů mohou společnosti efektivně přeměnit potenciální bolestivá místa v pozitivní zkušenosti.

Zde jsou některé z významných výhod dobře vytvořeného plánu služeb zákazníkům elektronického obchodu:

 • Větší spokojenost zákazníků: Strukturovaný plán zákaznických služeb zajišťuje, že problémy a dotazy zákazníků jsou řešeny rychle a efektivně, což vede k vyšší úrovni spokojenosti.
 • Větší loajalita zákazníků: Zákazníci, kteří mají pozitivní zkušenosti se službami, se častěji vrátí a budou nakupovat opakovaně, čímž si posílí věrnost značce.
 • Pozitivní slovo z úst: Spokojení zákazníci se často stávají ambasadory značky, propagují vynikající služby, kterých se jim dostalo, a přitahují nové potenciální zákazníky.
 • Konkurenční výhoda: V nasyceném prostředí elektronického obchodování dokáže špičkový zákaznický servis odlišit značku od jejích konkurentů, což z ní činí preferovanou volbu mezi spotřebiteli.
 • Snížení provozních problémů: Proaktivní přístup k zákaznickým službám může předvídat a řešit problémy dříve, než se stanou vážnými, snížit zátěž zdrojů a zlepšit provozní efektivitu.
 • informované rozhodování: Zpětná vazba získaná prostřednictvím efektivního zákaznického servisu může poskytnout cenné informace a pomoci společnostem zlepšit jejich produkty, služby a operace.
 • Zvýšení tržeb a výnosů: Efektivním řešením zákaznických problémů a upsellingem nebo křížovým prodejem tam, kde je to vhodné, může dobrý plán služeb přímo ovlivnit hospodářský výsledek společnosti.
 • Posílená image značky: Důsledné plnění slibů služeb zlepšuje pověst značky na trhu a buduje důvěru mezi zákazníky a potenciálními kupci.

V podstatě je plán zákaznických služeb elektronického obchodu investicí, která může přinést velké dividendy. Zajištěním toho, že se zákazníci cítí oceňováni a pochopeni, společnosti nejen vytvářejí spokojené zákazníky, ale také podporují udržitelný růst. Ve spojení s kvalitními produkty a efektivním marketingem může být výjimečný zákaznický servis základním kamenem, který posouvá eCommerce podnikání do nových výšin.

Váš plán zákaznických služeb elektronického obchodu

zkontrolovat svůj web

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

Začněte tím, že se na svůj e-shop podíváte z pohledu někoho, kdo se v něm nevyzná. Můžete pozvat přátele nebo rodinu, aby strávili nějaký čas nakupováním na webu a viděli, co si myslí.

O čem mají pochybnosti? S čím potřebují pomoci? Je něco matoucí? Udělejte si čas na vyřešení jakýchkoli problémů, aby byl váš web snadno použitelný a intuitivní i pro nové návštěvníky.

Zobrazujte kontaktní údaje výrazně

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

Zajistěte, aby zákazníci našli to, co chtějí, včetně pomoci zákaznického servisu, a to uvedením vašeho firemního telefonního čísla viditelně v horní části každé stránky (nejen domovské stránky). Pokud zákazníci nakupují na svých mobilních zařízeních, ujistěte se, že se na jejich mobilu zobrazuje vaše číslo jako tlačítko pro volání, aby vás mohli zastihnout jediným klepnutím.

Zvažte online chat

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

Online chat je užitečná možnost pro stránky elektronického obchodu, která umožňuje okamžitý kontakt se zákaznickým servisem pro zákazníky, kteří nemusí chtít mluvit po telefonu (možná nakupují v práci nebo dělají jiné úkoly ve stejnou dobu). Okno chatu můžete nechat zobrazit okamžitě, nebo, pokud si myslíte, že to zákazníkům bude vadit, počkejte, dokud neuplyne určitý čas nebo se neobjeví jiné známky, že zákazníci potřebují pomoc.

Aktualizujte stránku s nejčastějšími dotazy

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby zákazníci byli s vašimi službami spokojeni, je být proaktivní. Než přijdou prázdniny, ujistěte se, že jsou vaše stránky s často kladenými dotazy aktuální a obsahují aktuální odpovědi na otázky. Poskytněte co nejvíce informací o běžných problémech, se kterými se zákazníci mohou setkat, nebo o otázkách, které mohou mít. Čím více „samoobslužných“ činností pro sebe zákazníci mohou udělat, tím lépe.

To zahrnuje poskytování podrobných informací o nákladech na dopravu, daních a dodacích lhůtách. Zejména o svátcích je čas rozhodující a vědět, kdy očekávat doručení, může rozhodnout, zda zákazník nakoupí či nikoliv.

Mít dostatečný personál

plán zákaznických služeb elektronického obchodu

V neposlední řadě se ujistěte, že máte odpovídající tým zákaznických služeb, který zvládne očekávaný objem hovorů, chatů a dalších kontaktů. Nedejte svým konkurentům šanci vyhrát vaše podnikání tím, že nebudete včas reagovat na dotazy zákazníků.

Spravujte to správně a zjistíte, že zákaznický servis je dárkem, který neustále dává a přináší věrné zákazníky nejen přes svátky, ale i dlouho poté.

Kroky k vytvoření plánu služeb zákazníkům elektronického obchodu Popis
zkontrolovat svůj web Začněte důkladnou analýzou svého webu, nejlépe očima někoho, koho neznáte. To může zahrnovat nábor přátel nebo rodiny, aby prozkoumali a nakupovali na vaší platformě. Snažte se identifikovat jakékoli oblasti zmatku nebo obtíží a opravit je, abyste zajistili bezproblémové nakupování pro nováčky i vracející se zákazníky.
Zobrazujte kontaktní údaje výrazně Zdůrazněte dostupnost umístěním svého firemního telefonního čísla v horní části každé webové stránky. To zajišťuje, že bez ohledu na to, kde se na vašem webu nacházejí, mohou zákazníci snadno oslovit podporu. Pro mobilní uživatele zobrazte kontaktní číslo jako tlačítko pro okamžité volání.
Zvažte online chat Zaveďte funkci online chatu, která poskytne režim okamžité komunikace. To vychází vstříc zákazníkům, kteří mohou váhat s uskutečněním hovoru z různých důvodů, jako je multitasking nebo pobyt v prostředí citlivém na hluk. Chat se může objevit okamžitě nebo po určité době, podle vnímané potřeby návštěvníka.
Aktualizujte stránku s nejčastějšími dotazy Proaktivní přístup je klíčový. Pravidelně aktualizujte svou stránku s často kladenými dotazy aktuálními a relevantními odpověďmi, abyste mohli předvídat dotazy zákazníků. Ujistěte se, že pokrýváte témata, jako jsou náklady na dopravu, daně, dodací lhůty a další běžné otázky. Dobře informované často kladené otázky mohou usnadnit „samoobsluhu“, což zákazníkům umožňuje rychle najít odpovědi, aniž by museli kontaktovat zákaznický servis.
Mít dostatečný personál Ujistěte se, že máte dostatek zaměstnanců, zejména během špiček nebo povýšení. To zajišťuje, že všechny dotazy zákazníků, ať už prostřednictvím hovorů, chatů nebo e-mailů, budou zodpovězeny okamžitě. Jakékoli zpoždění nebo neefektivita může tlačit potenciální zákazníky ke konkurenci. Vhodné personální obsazení nejen zkracuje dobu odezvy, ale také zlepšuje celkovou kvalitu služeb tím, že podporuje důvěru a loajalitu.

Fotografie kupujícího z dovolené přes Shutterstock


Více na: Prázdniny


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *